Home

Welkom op de webstek van de Sterrenbuurt in Oosterhout.

In de Sterrenbuurt hebben we via WhatsApp vier alarmgroepen:

Groep 1: Zuiderkruis, Morgenster, Avondster, Zevengesternte, zuidelijk deel Kometenlaan

Groep 2: Mercurius, Saturnus

Groep 3: Sirius, Jupiter, Sterrenlaan

groep 4: Orion, Poolster, noordelijk deel Kometenlaan

Wil je ook in de alarmgroep van jouw straat, stuur dan een mailtje aan rob apenstaartje sterrenbuurt punt nl en vermeld je mobiele nummer, straat en huisnummer. Deze informatie wordt gebruikt om je in de juiste groep te kunnen plaatsen en wordt verder met niemand gedeeld.

Binnenkort verschijnt er meer informatie. Voor nu is het belangrijk dat de gebruikers weten dat het alarmgroepen zijn, dus geen sociale boxen. Stuur dus alleen een bericht als er écht iets aan de hand is! Mocht het toch eens gebeuren dat iemand iets (per ongeluk of niet) stuurt dat geen alarm is, dan vragen we je om wat begrip. Bij herhaling spreken we de betreffende persoon erop aan.

Wat zijn verdachte situaties om een bericht over te sturen? De politie omschrijft het als volgt:

Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis, schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buitenaf wat er binnen allemaal als buit voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen ze meerdere malen dezelfde route, kijken ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan, voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze om huizen heen en verstoppen soms gereedschap of een hard voorwerp zoals een steen. Wist u dat het in sommige gevallen zelfs strafbaar is om voorbereidende handelingen uit te voeren? 

 plattegrond Next page: test