Links en telefoonnummers


Politie, Ambulance of Brandweer
Spoed of verdachte situaties: 112
Politie - Geen spoed, wel overlast: 0900 8844
Brandweer - Geen spoed: 0900 0904

Melden van overlast veroorzaakt door bedrijven van geur, geluid, stof, licht, trillen enz.
Milieu Klachten Centrale: 073 681 28 21 
ww.milieuklachtencentrale.nl

Bij vrees dat iemand zichzelf of anderen ernstig in gevaar zal brengen.
Meldpunt Crisiszorg West-Brabant: 0800 5099
meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl

Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Veilig Thuis: 0800 2000 
www.veiligthuis.nl

Hulp en advies bij conflicten met buren.
Surplus: 0162 748600 
www.surplus.nl

Woningbouwvereniging Thuisvester
www.thuisvester.nl

Gemeente Oosterhout:
Telefoon: 14 0162 
14 0162 is het centrale telefoonnummer van de gemeente. 
www.oosterhout.nl 

Wijkmakelaar
Carmen Mutsaers
c.mutsaers@oosterhout.nl
Telefoon: 06-52 36 61 22

Wijkwethouder
Guus Beenhakker
bestuurssecretariaat@oosterhout.nl
Telefoon: 14 0162

Team Handhaving
Vita Vermunt – Wijkboa
Talitha Rademaker – Wijkboa
Rob Tielenburg – Wijkboa
Telefoon: 14 0162

Projectleider Oosterhout Schoon
Patricia Eykelenboom
p.eykelenboom@oosterhout.nl

Afvalcoach
Dennis Stoops
Contact via de app MijnGemeente