Doelstelling

De stichting heeft als doel de bevordering van de onderlinge contacten tussen de buurtbewoners en de bevordering van het leefmilieu in de Sterrenbuurt te Oosterhout, binnen de domeinen Sterrenwacht (veiligheid), Ruimtepuin (schoon) en Grote en Kleine Beer (sociaal), en alles wat daaraan kan bijdragen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester. De overige bestuursleden zijn vertegenwoordigers uit de verschillende werkgroepen. Zeswekelijks komt het bestuur bij elkaar voor een vergadering waarin de lopende zaken worden behandeld. Ook worden tijdens deze vergaderingen de nieuwe zaken opgepakt en plannen besproken om nieuwe activiteiten te realiseren voor de bewoners van de Sterrenbuurt.