Sterrenwacht

De werkgroep Sterrenwacht zet zich in voor het faciliteren en uitvoeren van activiteiten in het teken van veiligheid.

Buurt WhatsApp

Met WhatsApp verstuur je gratis berichten aan groepsleden via je smartphone. Bij een Buurt WhatsApp zijn de buurtbewoners de leden van de groep. Zo kun je elkaar snel en direct informeren over verdachte situaties in je buurt.

Buurt Preventieteam

Een Buurt Preventieteam is een groep buurtbewoners die zich inzet voor een veilige buurt waarin het prettig wonen is. Waar bewoners oog voor elkaar hebben en voor de uitdagingen in hun buurt. De teamleden lopen regelmatig door de buurt.
De Sterrenbuurt heeft een Buurt Preventieteam. In 2023 gaan we meer aandacht vragen voor dit team en haar activiteiten. We hopen hiermee een aantal nieuwe buurtbewoners toe te mogen voegen met als doel een veilige, leefbare wijk. 

Veilige achterpaden

Achterpaden zijn voor inbrekers een geliefde toegang tot een woning of schuur. Je kunt dat voorkomen door je achterpad veiliger te maken. Dat kan op verschillende manieren zoals het plaatsen van poorten, spiegels, goede verlichting of hekken. We vragen aandacht bij gemeente en Thuisvester voor de soms slecht verlichte achterpaden in onze wijk. Samen met de instanties gaan we voor veilige achterpaden. 

Witte voetjes

Een actie waar toezichthouders van de gemeente en politieagenten onaangekondigd langs woningen gaan en kijken of er makkelijk zou kunnen worden ingebroken. Bijvoorbeeld omdat deuren of ramen van woningen of bergingen openstaan of niet afgesloten zijn. In dat geval laten ze een 'wit voetje' achter: een flyer in de vorm van een schoenafdruk. Op de flyer staat de tekst: "Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn". Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van het risico op insluiping. De flyer bevat naast een waarschuwing ook preventie tips, contactgegevens voor meer informatie.