Deel dit bericht

Wij bedanken Rob van Aperen

Al in 2015 startte Rob de WhatsApp-alarmgroepen voor de Sterrenbuurt. En daarmee indirect ook de buurtpreventie-activiteiten uit de werkgroep Sterrenwacht. Rob, met als bijnaam ‘de Sheriff,’ heeft helaas besloten zijn bijdrage aan de Stichting Sterrenbuurt over te dragen. Jammer, want mede dankzij zijn inspanningen is de Sterrenbuurt een hele fijne en veilige buurt. Namens alle kernleden van de Stichting willen we Rob dan ook bedanken! 

Hieronder het afscheidswoordje van Rob.

Beste mede-Sterrenbuurtbewoners,

In 2015 zag ik dat de wijken om ons heen allemaal WhatsApp-groepen hadden voor de veiligheid. De Sterrenbuurt had dat nog niet en daarom ben ik er een begonnen in mijn straat (Zuiderkruis). In de loop van de 1½ jaar daarna heb ik dat uitgebreid naar heel de buurt. Karin sloot daarbij aan en samen hebben we die WhatsApp-groepen een aantal jaren gerund. Het ging ons altijd alleen om zaken die met veiligheid te maken hadden.

Enkele jaren geleden meldde zich een tweede groep mensen uit de Sterrenbuurt die graag iets wilde betekenen voor de wijk. Zij wilden niet alleen iets aan de veiligheid doen, maar ook activiteiten organiseren zoals de Sterrenslag die inmiddels twee keer heeft plaatsgevonden. Wij sloten bij deze groep aan. Contacten met de gemeente werden hernieuwd en nieuwe afspraken werden gemaakt. Er werd een Stichting opgericht.

Ik had het idee dat deze mensen het runnen van zo’n stichting veel professioneler konden en wilden uitvoeren. Daar heb ik veel respect voor, maar daarmee was voor mij het gevoel van vrijblijvendheid weg. Ik doe zoiets liever “op de bonnefooi” want het moet een hobby blijven.
De nieuwe opzet paste dus niet zo goed meer bij mij. Bovendien heb ik, samen met Karin, de alarmgroepen 8 jaar gerund en dat vond ik ook wel voldoende. Tijd voor een nieuwe aanpak. Daarom heb ik besloten om te stoppen met de buurtvereniging.

Ik wil graag iedereen bedanken voor het meedenken en meehelpen dat ik bij veel mensen mocht ervaren. Bedankt ook, leden van de Stichting, voor het super-prettige contact én het begrip. Heel veel succes en plezier gewenst bij al jullie activiteiten. En “last, but certainly not least”: Bedankt, Karin, voor de prettige samenwerking van de afgelopen jaren.

Tot ziens allemaal in de Sterrenbuurt!

Hartelijke groet,
Rob van Aperen